พาเลทคืออะไร

พาเลทคืออะไร

พาเลทคือวัตถุชนิดหนึ่งที่สารพัดประโยชน์มากมายเราอาจจะเห็นในชีวิตประจำวันทุกวันส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นพาเลทแบบไม้ ซึ่งมีไว้เป็นแบบกันกระแทกหรือรองสิ่งของเพื่อไม่ให้ตกแตกหรือเสียหายแต่อย่างใดแล้วพาเลทก็มีหลายแบบคือมีพาเลทพลาสติก พาเลทโฟม พาเลทกระดาษ เป็นต้นซึ่งแต่ละพาเลทจะมีส่วนแตกต่างกันออกไป ของการใช้งาน

พาเลทเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช่อำนวยความสะด็วกในงานของ ระบบการจัดเก็บและขนส่งการค้าและโลจิสติก เราสามารถพบพาเลทได้ทั่วไปตามจุดสำคัญต่างๆทางการค้าและการขนส่งสินค้า เช่น ท่าเรือ ลานพักสินค้า โกงดังสินค้า เป็นต้น ลักษณะของพาเลทจะเป็นแผ่นพลาสติก แผ่นไม้หรือแผ่นโลหะ ที่บดอัดให้แน่นเพื่อให้รับน้ำหนักสินค้าได้หลายกิโลกรัม
ถึงหลายตัน ด้านล่างทำเป็นรู้เอาไว้ให้รถยกหรือลิฟท์เตอร์สามารถเสียบขายกเข้าไปได้ สะดวก เพื่อให้ยกสินค้าไปมาได้สะดวกและช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆได้ พาเลทสามารถผลิตได้จากวัสดุหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียในการใช้ งานที่แตกต่างกันออกไป และแต่ละแบบก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้นอกจากในภาคการขนส่งแล้วพาเลทยังมีบทบาทสำคัญมากในภาคการจัดเก็บและ การขายส่งสินค้าด้วย

ทำไม ต้องพาเลทไม้ ทำไมต้องพาเลทพลาสติกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนโรงงานต่างและคลังสินค้าต่างเปลี่ยนพาเลทไม้ เป็น พาเลทพลาสติกมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่จะเกิดจากข้อเสียของพาเลทไม้เอง คือ

พาเลทไม้

เป็นที่สะสมของแมลงต่าง และ แมลงต้องของประเทศต่างๆที่เป็นประเทศปลายทางที่พาเลทไม้ไปถึง ซึ่งพาเลทพลาสติก ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงต่าง มีเสี้ยนหนามถึงอาจทำความเสียหายและสินค้าเมื่อบรรทุกหรือขนส่งสินค้าได้ มีปัญหาเรื่องเชื้อรา ซึ่งทำให้สินค้าโดยเฉพาะพวกสินค้าพวกอาหารมีการสะสมเชื้อรา มีการโก่งงอ ทำให้อาจเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งสินค้า

พาเลทพลาสติก (Plastic Pallets)

ข้อดี พาเลทพลาสติก” มีน้ำหนักเบา ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น เรื่องแมลงปลวก มอดโก่ง บิดเก็บรักษาได้ง่าย ซ่อมแซมได้ มีความคง ทนความร้อน สามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือ2 หรือ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดปัญหาเรื่องการตัดไม้และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มีการพัฒนาพาเลทพลาสติกให้สามารถมีราคาเท่าเทียมกับพาเลทไม้ และ มีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างสำหรับการบรรทุกหรือรับน้ำหนักสินค้าพาเลทพลาสติก ได้รับการยอมรับในการขนส่งและไม่ข้อกีดกันเรื่องมาตราฐานต่างๆในการส่งออกระหว่างประเทศ ไม่เหมือนพาเลทไม้จึงต้องผ่านมาตราฐานมากมาย

มาตรฐานทั่วไป พาเลท
พาเลทถูกสร้างขึ่นมาเพื่อใช้ ลดความเสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทกซึ่งอาจก่อให้ความเสียหายของสินค้าในขณะจัดเก็บ การลำเลียง การขนส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนทั้งในเรื่อง ของเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีขนาดสอดคล้องกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้รวมกันการขนส่ง เช่น รถยก ชั้นวางในคลังสินค้า รถตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น ที่มาของแต่ละขนาดถูกกำหนดจสกการใช้งานของแต่ละประเทศที่เป็ยผู้นำเข้าทางด้านอุตสาหกรรมหลักของโลกเป็ยหลักมีขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งกำหนด โดย ISO (International Standards Organization) มีอยู่ 3 ขนาดดังนี้

  1. ขนาด 80 x 120 x 15 cmมีชื่อเรียกว่า ยูโรพาเลท (EURO Pallet) หรือ “E Pallet” เป็นขนสดที่ใช้กันมากที่สุดในทวีปยุโรป
  2. ขนาด 110 x 110 x 15 cm หรือ Japan Pallet ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้กำหนดขนสดนี้ขึ้นมาใช้เป็นประเทศแรก และได้แพร่ไปในหลายประเทศ
  3. ขนาด100 x 120 x 15 cm หรือ Thai Pallet เป็นมาตรฐาน ที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศไทยหรือทั้วโลก มีต้นกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา…

About the Author:

Leave A Comment