บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด จัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด 2021-04-21T16:29:16+07:00

บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

         ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่เราจำหน่าย

พาเลท

พาเลทส่งออก

พาเลทส่งออก

พาเลทขาหลุม

พาเลทหมุนเวียน

พาเลทหน้าทึบ

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

พาเลทประกอบ

พาเลทประกอบ

ลัง

ลังพลาสติกทึบ

Solid Container

ลังพลาสติกโปร่ง

Perforate Container

ถังขยะ

ถังขยะทรงเหลี่ยม

Standing Bin

ถังขยะกทม. มีล้อ

Garbage Bin

ถังขยะทรงกลมฝาแกว่ง

Swing Top Bin

ถังน้ำ

ถังน้ำพลาสติก

Bucket

เก้าอี้

เก้าอี้พลาสติก

Chair

Line ID