บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด จัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด 2021-06-14T10:24:10+07:00

บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

         ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

พาเลทพลาสติก – Pallet

พาเลทพลาสติกส่งออก

พาเลทเบาหรือพาเลทส่งออก

One Way Pallet

  • มีน้ำหนักเบา

พาเลทพลาสติก พาเลทหมุนเวียน

พาเลทหมุนเวียน

Medium Duty Pallet

  • เป็นที่นิยม ใช้งานทั่วไป

ดิวอี้พาเลท พาเลทหนัก พาเลทหน้าทึบ

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก 

Heavy Duty Pallet

  • เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

พาเลทพลาสติกประกอบ

พาเลทประกอบ 

Knock Down Pallet

  • ใช้สำหรับธุรกิจบางประเภทที่ต้องใช้พาเลทที่มีขนาดเฉพาะ

น้ำหนักOne WayMedium DutyHeavy DutyKnock Down
น้ำหนักอยู่กับที่ไม่เกิน 3,000 กก.ไม่เกิน 4,500 กก.ไม่เกิน 12,000 กก.
น้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้ายไม่เกิน 1,000 กก.ไม่เกิน 1,500 กก.ไม่เกิน 2,500 กก.

ถังขยะ – Bin

ถังขยะแยกประเภท ถังขยะกทม

ถังขยะแบบไม่มีล้อ

  • ถังขยะที่มีขนาดมากถึง 120  ลิตร

  • เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ส่วนของสำนักงาน หอพัก คอนโด(แต่ละชั้น) หรือส่วนของหน่วยงานต่างๆ

ถังขยะมีล้อ ถังขยะแยกประเภท ถังขยะกทม

ถังขยะแบบมีล้อ

  • ถังขยะขนาดใหญ่ 120 และ 240 ลิตร

  • เหมาะสำหรับใช้ใส่ขยะแยกประเภท ภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือเป็นที่จัดเก็บขยะส่วนกลางของหมู่บ้าน

ลัง – Container

ลังพลาสติกแบบโปร่ง ลังผลไม้

ลังพลาสติกแบบโปร่ง

ลังพลาสติกแบบทึบ

ลังพลาสติกแบบทึบ

ถังน้ำ – Bucket

ถังน้ำพลาสติก

เก้าอี้ – Chair

เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้มีพนักพิง

ถังแช่น้ำแข็ง – Insulated Cooler Box

ถังแช่น้ำแข็ง ถังแช่แข็ง