พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

//พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

พาเลทอุตสาหกรรมหนัก

พาเลทสำหรับใช้หมุนเวียนในงาน อุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ ,กลุ่มงานวัสดุก่อสร้าง (วางปูน) อุตสาหกรรมการเกษตร (วางข้าวสารและปุ๋ย) เป็นต้น มีทั้งพาเลทน้าเดียวและพาเลทสองหน้า ซึ่งรองรับน้ำหนักเมื่อวางอยู่กับที่ประมาณ 6,000-12,000 กิโลกรัม รองรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้ายประมาณ 2,000 -2500 kg และรองรับน้ำหนักเมื่อมีการวางบนแร็คอยู่ที่ 1,000-1,500 กิโลกรัม โดยบางรุ่นอาจมีการเสริมเหล็ก เพื่อช่วยเรื่องการรองรับน้ำหนัก ถ้าเป็นพาเลทหน้าเดียวจะมีทั้งแบบมีคาน (ขา E) และขาช่องหน้าต่าง (WINDOW CROSS) มีทั้งหน้าเรียบและหน้าตะแกรง (หน้าร่อง) ส่วนพาเลท สองหน้า จะมีทั้งหน้าทึบ (หน้าเรียบ) และหน้าโปร่ง (หน้าร่องหรือหน้าตะแกรง) โดยการเลือกใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าและน้ำหนักในการใช้งาน แต่ละประเภท รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเป็นต้น