พาเลทประกอบ

//พาเลทประกอบ

พาเลทประกอบ

พาเลทพลาสติกอีกประเภท ที่ผลิตมาเพื่อตอบโจทย์ เรื่องขนาด เพราะมีธุรกิจบางประเภทต้องใช้ พาเลทที่มีขนาดเฉพาะ ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานทั่วไป ลักษณะ ของพาเลทประเภทนี้คือ จะฉีดพลาสติกออกมาเป็นแท่งๆ คล้ายท่อนพาเลทไม้ แล้วนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการ ยึดด้วยสกรู จะคล้ายพาเลทไม้ ข้อดีคือ สามารถกำหนดขนาดได้ และซ่อมได้ โดยการเปลี่ยนเฉพาะท่อนที่ชำรุดหรือแตกหัก ข้อเสียคือ จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากและราคาจะค่อนข้างสูง ถ้าเทียบกับพาเลทในระบบฉีด (injection)