พาเลทหมุนเวียน

//พาเลทหมุนเวียน

 พาเลทหมุนเวียน 

พาเลทหมุนเวียนเหมาะสำหรับใช้หมุนเวียนในการรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากถึงน้ำหนักปานกลาง คือ รับน้ำหนักเมื่อวางสินค้าอยู่กับที่ประมาณ 1500-4500 กก. และรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย 1,000-1500 กก. โดยมี โครงสร้างพาเลท หลายแบบ ได้แก่ พาเลทขาหลุม (สะดวกในการจัดเก็บและสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย เช่น Fork lift ได้ 4 ทาง) , แบบมีคาน (ขา E) พาเลทประเภทนี้ เป็นที่นิยมใช้กันเกือบทุกๆ ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น บางรุ่น สามารถรับน้ำหนักสินค้าเมื่อวางบนแร็คได้ 500-600กก. และแบบขาช่องหน้าต่าง ที่เหมาะสำหรับการวางสินค้าที่มีการวางซ้อนกันสองชั้น เป็นต้น