ฟิล์มยืดพันพาเลท หนา 15 ไมครอน 50ซม. x 300ม.

หนา 15 ไมครอน
กว้าง 50 ซม.
ยาว 300 เมตร

Description

ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืด ฟิล์มยืด

 • หนา 15 ไมครอน
 • ขนาด กว้าง 50 ซม.
 • ยาว 300 ม.

  ถังน้ำรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ