Description

ถังน้ำแกลลอน + ฝา

ถังน้ำแกลลอน

 • ถังน้ำ 10 แกลลอน  (37.85 ลิตร)
 • Size WxLxH : 420 x420 x420 mm.
 • ถังน้ำ 12 แกลลอน  (45.42 ลิตร)
 • Size WxLxH : 440 x440 x480 mm.
 • ถังน้ำ 16 แกลลอน  (60.57 ลิตร)
 • Size WxLxH : 455 x455 x605 mm.
 • ถังน้ำ 18 แกลลอน  (68.14 ลิตร)
 • Size WxLxH : 455 x455 x625 mm.
 • ถังน้ำ 24 แกลลอน  (90.85 ลิตร)
 • Size WxLxH : 490 x490 x675 mm.
 • Color : White (Food Grade)
 • Raw Materail : PP

  ถังน้ำรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ