Description

ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร  – WASTE BIN 60 LITRES

Capacity (L.t.)    : 60

Dim (Ext.)          : 395 x 420 x 830 mm”

Material              : PP

Product Colour  :

เหมาะสำหรับ       : โรงเรียน,โรงงาน,เทศบาล ,ใช้ในอาคาร ได้แก่ ในส่วนของสำนักงาน, หอพัก, คอนโด(แต่ละชั้น) หรือส่วนของหน่วยงานต่างๆ เช่นแต่ละแผนกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ถังขยะแยกประเภท

ถังขยะ40ลิตร ถังขยะแยกประเภท

 • ถังขยะทรงเหลี่ยม 60 ลิตร ถังขยะพลาสติก
 • ถังขยะทรงเหลี่ยมมี 1ฝาช่องทิ้ง
 • แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย จากวัสดุ PP
 • ถังขยะสีแดง ถังขยะสีน้ำเงิน ถังขยะสีเขียว ถังขยะเหลือง ถังขยะแยกประเภท
 • สกรีนฟรีแยกประเภทขยะตามาตรฐานโรงงาน หรือสกรีนโลโก้ หน่วยงาน  เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
 • ส่งฟรี กทม และปริมณฑล เมื่อสั่งสินค้าจำนวนมาก ต่างจังหวัดมีบริการขนส่งเอกชน

ถังขยะแยกประเภท หมายถึง ภาชนะที่ไว้สำหรับใส่สิ่งที่ไม่ต้องการ โดยแบ่งแยกการใส่ตามประเภทของสิ่งเหล่านั้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถัวขยะแยกประเภท ถังขยะสีเขียว ถังขยะ “ขยะเปียก” หรือ ถังขยะ “ย่อยสลายได้”

บรรจุขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษไม้ เปลือกผลไม้ เศษผัก  และขยะที่สามารถย่อยสลายได้

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีเหลือง ถังขยะรีไซเคิล

บรรจุขยะที่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง เหล็ก เศษพลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีแดง ถังขยะอันตราย

บรรจุขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อน  เช่น กระป๋องสี ขวดสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ยาฆ่าแมลง และที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี เป็นต้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีน้ำเงิน ถังขยะทั่วไป

บรรจุขยะที่ไม่ในหมวดหมู่ของทั้ง 3 ข้อด้านบน หรือ ขยะที่ไม่มีสารปนเปื้อนและไม่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหาร ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โฟมที่เปื้อนเศษอาหาร เป็นต้น

  ถังขยะรุ่น

  ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  ข้อความ