ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร ฝาแกว่ง

///ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร ฝาแกว่ง

Description

ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร ฝาแกว่ง – WASTE BIN 56 LITRES WITH SWING SLOT

Capacity (L.t.)    : 56

Dim (Ext.)          : 370 x 540 x 810 mm”

Material              : PS

Product Colour  :

เหมาะสำหรับ       : ใช้ในอาคาร ได้แก่ ในส่วนของหอพัก สำนักงานต่างๆ หรือคอนโด(แต่ละชั้น) ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะแยกประเภท หมายถึง ภาชนะที่ไว้สำหรับใส่สิ่งที่ไม่ต้องการ โดยแบ่งแยกการใส่ตามประเภทของสิ่งเหล่านั้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถัวขยะแยกประเภท ถังขยะสีเขียว ถังขยะ “ขยะเปียก” หรือ ถังขยะ “ย่อยสลายได้”

บรรจุขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษไม้ เปลือกผลไม้ เศษผัก  และขยะที่สามารถย่อยสลายได้

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีเหลือง ถังขยะรีไซเคิล

บรรจุขยะที่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง เหล็ก เศษพลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีแดง ถังขยะอันตราย

บรรจุขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อน  เช่น กระป๋องสี ขวดสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ยาฆ่าแมลง และที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี เป็นต้น

ถังขยะพลาสติก

ถังขยะพลาสติก ถังขยะแยกประเภท ถังขยะสีน้ำเงิน ถังขยะทั่วไป

บรรจุขยะที่ไม่ในหมวดหมู่ของทั้ง 3 ข้อด้านบน หรือ ขยะที่ไม่มีสารปนเปื้อนและไม่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น ถุงพลาสติกใส่อาหาร ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โฟมที่เปื้อนเศษอาหาร เป็นต้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร ฝาแกว่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

    ถังขยะรุ่น

    ชื่อ-นามสกุลหรือบริษัท

    เบอร์โทรศัพท์

    Email

    ข้อความ