พาเลทส่งออก

//พาเลทส่งออก

พาเลทเบาหรือพาเลทส่งออก

พาเลทที้ใช้สำหรับวางสินค้าส่งออกไประหว่างประเทศ จะมีน้ำหนักเบาแต่สามารถรับน้ำหนักสินค้าอยู่กับที่ตัังแต่ 1000-3000/กก. และรับน้ำหนักเมื่อมีการเคลื่อนย้าย (รัดฟิล์มหรือรัดเข็มขัด)ไม่เกิน 1000 กก. พาเลทจำพวกนี้ จึงเหมาะกับงานโลจิสติกส์สินค้าส่งออกทั้งทางเรือและทางอากาศ ซึ่งมีขนาดตามประเทศปลายทางเช่น ยูโรพาเลท จะมีขนาด W 80x L120cm. เป็นต้น