Bin – ถังขยะพลาสติก

2019-05-23T17:07:48+07:00
ถังขยะพลาสติก - Subwisoot

ปัจจุบัน ขยะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวที่ต้องรีบแก้ไข เพราะปริมาณขยะปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น และการกำจัดก็มีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีแนวคิดในการคัดแยกขยะออกตามประเภทขยะ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดเก็บและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดให้น้อยลง รวมถึงการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ถังขยะ 40 ลิตรและ 60 ลิตร

ถังขยะพลาสติก 40 และ 60 ลิตร

การเลือกขนาดของถังขยะ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่หรือลักษณะการใช้งาน เช่น ถังขยะขนาด 40 ลิตร ถังขยะขนาด 60 ลิตร เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร ได้แก่ ในส่วนของสำนักงาน, หอพัก, คอนโด(แต่ละชั้น) หรือส่วนของหน่วยงานต่างๆ เช่นแต่ละแผนกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น เพราะมีขนาดเล็กและความจุไม่มาก โดยจะมีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือก ได้แก่ ถังขยะ 40 ลิตร และถังขยะ 60 ลิตร

แคตาล็อกถังขยะ 40 ลิตร
แคตาล็อกถังขยะ 60 ลิตร

ถังขยะ 100 ลิตรและ 120 ลิตร

ถังขยะฝาแกว่ง 100 และ 120 ลิตร

ส่วนถังขยะขนาด 100 ลิตร และ ถังขยะขนาด 120 ลิตร (ไม่มีล้อ) จะเหมาะสำหรับใช้ในอาคารที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ได้แก่อาคารสาธารณะที่มีจำนวนคนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงพยาบาล สนามบิน โดยยังใช้หลักการในการคัดแยกขยะแบบเดียวกัน คือ ถังขยะสีขียว สำหรับทิ้งขยะเปียก(ขยะย่อยสลาย) ถังขยะสีเหลือง สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล(ยังใช้ได้) ถังขยะสีแดง สำหรับทิ้งขยะอันตราย และถังขยะสีน้าเงิน สำหรับทิ้งขยะทั่วไป

ถังชยะฝาแกว่ง 100 ลิตร
ถังขยะทรงเหลี่ยม 120 ลิตร

ถังขยะ 120 ลิตรและ 240 ลิตร (ฝาเรียบ)

ถังขยะฝาเรียบ 120 ลิตรและ 240 ลิตร

ส่วนถังขยะ 120 ลิตร และถังขยะ ขนาด 240 ลิตร (ฝาเรียบ) ซึ่งมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ใส่ขยะแยกประเภท ภายนอกอาคาร หรือกลางแจ้ง หรือเป็นที่จัดเก็บขยะส่วนกลางของหมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ในส่วนราชการ เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลอำเภอ หรือตามเขตของกรุงเทพมหานคร หรือตามบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น โดยถังขยะทั้งสองขนาดนี้จะมีล้อสำหรับช่วยในการเคลื่อนย้าย

ถังขยะฝาเรียบ 120 ลิตร
ถังขยะฝาเรียบ 240 ลิตร

ถังขยะ 120 ลิตรและ 240 ลิตร (1 ฝาช่องทิ้ง)

ถังขยะ1ฝาช่องทิ้ง 120 ลิตรและ 240 ลิตร

ส่วนถังขยะ 120 ลิตร และถังขยะ ขนาด 240 ลิตร (1 ฝาช่องทิ้ง) ซึ่งมีขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับใช้ใส่ขยะแยกประเภท ภายนอกอาคาร หรือกลางแจ้ง หรือเป็นที่จัดเก็บขยะส่วนกลางของหมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ในส่วนราชการ เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลอำเภอ หรือตามเขตของกรุงเทพมหานคร หรือตามบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น โดยถังขยะทั้งสองขนาดนี้จะมีล้อสำหรับช่วยในการเคลื่อนย้าย

ถังขยะ1ฝาทิ้ง 120 ลิตร
ถังขยะ1ฝาทิ้ง 240 ลิตร

ถังขยะแต่ละสีใช้สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน

ขยะเปียก

ถังขยะสีเขียว

ถังสีเขียว คือ ถังขยะสำหรับขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ ซึ่ง มาจากธรรมชาติหรือจำพวก เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษผักผลไม้ สามารถนำมาหมักเพื่อเป็นพลังงาน เช่น จำพวกแก๊สที่ใช้ในครัวเรือน เศษที่เหลือยังสามารถนำไปเป็นผลิตปุ๋ยได้ด้วย

ขยะรีไซเคิล

ถังขยะสีเหลือง

ถังสีเหลือง คือถังขยะที่รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือสามารถแยก สิ้นส่วนเพื่อนำไปขายได้ เช่น ขวด สายไฟ กระดาษ พลาสติก โลหะ

ขยะอันตราย

ถังขยะสีแดง

ถังสีแดง คือถังขยะที่รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ

ขยะทั่วไป

ถังขยะสีน้ำเงิน

ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า คือถังขยะทั่วไป ที่รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ และไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล